KrakLog

Dagelijks bewijs dat evolutie niet verder gaat dan goed genoeg.

Er zijn veel mensen die moeite hebben met de evolutietheorie. De grap is dat vooral de mensen die evolutie niet begrijpen er moeite mee hebben. Er zijn erg veel mensen die evolutie niet begrijpen, want de meeste mensen die onderricht geven over evolutie, begrijpen het zelf ook niet. Het probleem met populaire wetenschap is dat de bronnen vaak suspect zijn en veelal slecht vertaald, zowel vanuit de brontaal naar het Nederlands, als vanuit het Wetenschappenlijks naar het Populairs.
Een van de misvattingen is dat evolutie naar perfectie streeft. De grap is dat dat volslagen onzin is. Als evolutie een richting zou hebben waren er nooit pauwen of elandsgewijen geweest. Als een soort goed genoeg is ontstaat de grootst mogelijke onzin.
Waar ik zelf nogal geneigd ben om nog even door te gaan om alles helemaal mooi en goed te krijgen, houdt evolutie op zinvolle wijzigingen aan te brengen als de verschillen geen wezenlijk voordeel meer bieden.
Neem Nelson nou, blijkbaar is bij de huiskat de staart van nul en generlei belang meer1 en dus laat hij ‘m gewoon de keuken in liggen waar ik heen en weer loop en met enige regelmaat groot gegil doe ontstaan. Geen bedreiging voor de soort dus goed genoeg.

Notes:

  1. Zie de manx of zekere webloggerskatten