KrakLog

Tere kinderzieltjes is niet dubbelop

Ik zat pas weer wat te lezen in Martin Gardner’s Annotated Alice. Kan ik bijna iedereen aanraden. Het maakt me zo benieuwd naar een moderne vertaling van Alice. Volgens mij blijft er niets van over. Zeker als het liever gemaakt is dan het origineel. Ik kan me eigenlijk ook alleen maar hervertellingen en verkorte versies herinneren (niet dat ik die ooit gelezen heb trouwens). Het origineel is nogal verankerd in z’n tijd (qua referenties naar bekende dingen) en niet per se vriendelijk en aangenaam. Niet geschikt voor TERE kinderzieltjes, wel voor de andere kinderzieltjes trouwens en dat zijn de meeste1. Tijd voor vakantie denk ik dan, weer eens uitgebreide tijd om te lezen.

De foto is trouwens een Cheshire Great Crested Grebe2

Notes:

  1. Want zeg nou zelf, zo leuk is het nou ook weer niet om kind te zijn en als je die tijd overleeft is dat je brevet van niet teer zijn.
  2. Zou er zo in voor kunnen komen. Geweldig, ik zal het de volgende fuut die ik tegen kom vertellen. Weet jij hoe je in het Engels heet? Een Great Crested Grebe! Grebe? Ja Grebe!
  • Irene zei: Zo, daar kunnen de mome raths niet tegenop. Die zijn totaal outgrabe (waarschijnlijk moet het voltooid deelwoord outgrabed zijn; outgrabe is immers ovt? In elk geval een brillige foto).