KrakLog

Mobiele emotie (ofzo)

Bij mijn eerste grote geliefde was de telefooncel nog een romantisch, niet passeerbaar1 object waarmee kortstondig een virtueel contact gelegd kon worden met de dierbare. Mijn tweede hartklopping2 beschikte over een mobieltje en sms’end waren we constant in contact, tot grote ergernis van omlevenden.

Bovenstaande jongeman lijkt echter in lastig vaarwater geraakt met zijn significant other (m/v), danwel anderen die ook uitdagend vaarwater te bieden hebben. Allemaal projectie natuurijk, maar moet hij maar geen projectiescherm zijn…

Notes:

  1. Of je moet een hele grote zeef hebben, muhaha
  2. Ik was van plan hier heartthrob, ik vertypte mij zodat er hearthrob kwam te staan, wat dan waarschijnlijk iets als een gestolen marshmallow zou moeten zijn, gnuif