KrakLog

Aan de drugs


Ik had u wel eens verteld van de dominantieproblemathiek die
bovenstaande poes veroorzaakt. ‘Hinderlijk volgen’ en gewoon meppen,
zijn bij vlagen schering en inslag. Heel vervelend, met name omdat zij
zelf ook een lieve poes is.
Een van de pogingen om de problemen te verminderen was haar ‘een
beetje’ te drogeren. Welnu, ze sliep als een os, in ongekende standen
en toegegeven: toen ze sliep ging het goed, maar verder was het geen
geslaagd experiment.
We hebben besloten van ons huis dus toch maar geen valiumkliniek te maken…