KrakLog

Parship Schmarship (3)

Parship

Goed, hoewel ik dus niet inschikkelijk ben, streef ik wel naar balans. Hoe ik dat dan weer voor me moet zien. Hm. Gelukkig wordt op basis van deze gegevens alleen maar bepaald welke partner bij je past, geen ingrijpende beslissingen…
Ook hierin wil Parship mij weer in een complementair ding hebben. Ik denk dat als je met z’n tweeën naar balans streeft, de kans groter is dat je hem bereikt. Maar ik ben natuurlijk niet inschikkelijk genoeg om te accepteren dat er geen balans is en moet ik er extra naar streven.

This is all very confusing en laat ik dan ook maar blij zijn dat ik niet van Parship afhankelijk ben. Kost verdorie ook nog €99 per hálf jaar!!!

Eindconclusie: Parschip, schmarship.