KrakLog

Spam, spam, spam, spam, spammediespaaaaaam!

Dit soort berichtjes moet ik zo vreselijk om lachen! Wat er namelijk gebeurt is het volgende:

  1. Berichten zonder ‘zinvolle’ inhoud in de ‘plain-text’ sectie van een MIME MULTIPART email, hebben een hoge kans om als spam te worden aangemerkt
  2. Om die reden wordt er dit soort vage gibberish in het text-plain gedeelte geplempt
  3. Ik zie in mijn mailer (mutt) alleen het text-plain gedeelte (tenzij ik nieuwsgierig ben, dan open ik het html gedeelte)
  4. Als het subject al boeiend is (carpenter emissum) kijk ik altijd even in het berichtje…

From: “Carry Beckie”
Reply-To: “Carry Beckie”
To: krak@krak.nl
Subject: Little Diicky, U Better Have A Huge One carpenter
emissum
Date: Wed, 28 Apr 2004 12:27:11 -0100
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V4.72.2880.7

myoma megabyte parsee bull stir effects follower
somerset escapee leadership newsboy crossword
superstage avifauna rumble peptide skulk stump
tour exocrine animosity satinwood parricide wadding
lawcourt boisterous