KrakLog

Met een diepe zucht…

Waarom zijn ‘wij’ bang voor de dood, maar geven ‘we’ ons elke nacht met een gerust hart over aan de slaap? Of ga ik nu te diep voor vrijdagavond?

  • Edwinek zei: Omdat we, voor zover we weten, uit de dood niet wakker worden, terwijl de slaap ons des morgens frisch ende monter weer in de wereld terug brengt. En mocht dat op een dag niet het geval zijn, dan zullen we niet de kans hebben ons over die pijnlijke misrekening te ergeren. Of is dit een te makkelijk antwoord op de vrijdagavond?