KrakLog

Drie keer raden waar de vakantie

Gevierd gaat worden!
Nee,
nee,
Ook niet. Frankrijk, geef het maar toe, ik zette u op het verkeerde been!

  • ton zei: En uitgerekend aan dat been zit de voet met jichtverschijnselen! Daarom is het nu ook even het verkeerde been.
  • yak zei: Gelukkig hebben we er twee