KrakLog

Vreemd

Als je in een vreemde taal een vraag stelt is het handig als je die taal voldoend machtig bent om het antwoord te kunnen begrijpen…

Edit: Er zat een mijnheer in de bus van waarschijnlijk Italiaanse afkomst, hij vroeg de chauffeur in Gebrekkig Engels (gegeven door het zelfde instituut dat ook Gebroken Nederlands onderwijst) hoe hij op de Van Halstraat moest komen. Hoe zorgvuldig het antwoord ook werd terug ge-gebrekkig-Engelst, het werd hem maar niet duidelijk.
Het is gelukkig goed gekomen, bij de bewuste halte heeft de chauffeur hem bij zich geroepen en hem de bus uit gestuurd 😉

  • Jakop hosannes de 2de zei: GRAPPANEES EN VOGELTAAL
  • jakop hosannes de 1ste zei: NEtERLANtz