KrakLog

Kernel update

~ (8^v) uptime
 11:49am up 32 days, 21:31, 9 users, load average: 1.70, 1.40, 0.87
~ (8^v) 

Voor dat ik een herstart doe wilde ik dit toch even kwijt.

EDIT: Machine draait weer, met frisse nieuwe kernel en xinetd, het lijkt wel of alles zuiniger met geheugen is, maar dat zal wel een illusie zijn.