KrakLog

Deel twee (a) in de untensiliën reeks (weet namelijk niet meer uit mijn hoofd hoe ik die genoemd had)


Ik gebruikte tot voorkort, met enige regelmaat een kroontjespen. Met veel plezier én met veel succes!

  • aargh zei: bijna net zo lekker als een kwast.
  • Edwinek zei: En waarom dan niet daarmee doorgaan?
  • Irene zei: Untensiliën zijn siliën die nu in unbruik geraakt zijn.